ERA

Logo ERY

W 2010 roku największa w tym czasie sieć telefonów komórkowych w Polsce ogłosiła konkurs.

era_logo_werdykt
Werdykt ogłoszony na stronie internetowej ERY

Niestety kilka miesięcy później, ERĘ przejęła T-mobile i mój projekt nie został zrealizowany.

Bardzo wyraźnie podkreślonym wymogiem konkursowym, była możliwość interpretacji graficznych, przestrzennych i animacji. Przyszłe logo miało inspirować i umożliwiać takie działania, dlatego projekt oparty został na trzech tego typu pomysłach:

Pierwszym był ambigram, czyli wyraz (obraz) który obrócony o 180 stopni jest tym samym.

eraopis05

Drugi pomysł polegał na tym, że podstawowym logo będzie literka “e” zawarta w logotypie. Wynikało z tego, że w logo z logotypem występują jednocześnie trzy loga – sygnety.

eraopi02

Trzecim pomysłem była możliwość daleko idącej, przestrzennej interpretacji samej literki “e”. Była ona czymś w rodzaju strzałki coś okrążającej a potem gdzieś zmierzającej lub coś wskazującej.

eraopi03

Tak między innymi wyglądała prezentacja logo na planszach do konkursu.

eralogo12
Plansza 05
eralogo14
Plansza 06