Kontakt

Kontakt

kpelczar.pl

Oferty od Państwa

Wszystkie oferty od Państwa niezwiązane bezpośrednio z moją działalnością oraz zapytania dotyczące możliwości wysłania takich ofert, proszę przysyłać na podany niżej adres. Wysłane na inny adres nie będą w ogóle rozpatrywane. Uprzejmie proszę nie dzwonić do mnie w takich sprawach.

ofertypelczar.eu

Konsultacje

Spotkania konsultacyjne (do 1,5 h), które odbywają się w mojej pracowni, kosztują w zależności od tego czego dotyczą 150-350 zł netto.

Moje oferty i wyceny

Osobom i firmom nieznanym mi wcześniej, kontaktującym się bez polecenia, oferty i wyceny mojej pracy wykonuję odpłatnie w cenie od 50 do 150 zł netto.

Dane firmowe:

Nazwa firmy: CARTE BLANCHE Kazimierz Pelczar
Adres: 02-645 Warszawa ul. Janka Bytnara 23 m. 5
NIP: 521-103-31-34

Nr rachunku bankowego: 86 1050 1041 1000 0022 2375 5238
Wpis edg. m. st. Warszawy: 345532 (11.05.06)
REGON: 016121389

 

Uwaga! – Moje dane

Niniejszym informuję, że nie wyrażam i nigdy nie wyrażałem zgody na to, żeby moje dane umieszczane były w jakichkolwiek bazach danych w celu ich odsprzedaży. Jest to działanie bezprawne. W szczególności dotyczy to wszystkich adresów mailowych zawierających domeny pelczar.pl oraz pelczar.eu. Ostrzegam, że wiem jak należy wyegzekwować ich usunięcie, w tym także bardzo uciążliwe i kosztowne z baz już sprzedanych.